Apteekit aihekuva

Apteekki- ja sivuapteekkiluvat

Apteekki- ja sivuapteekkiluvat

Apteekkiliikettä saa lääkelain 40 §:n mukaan harjoittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luvalla (apteekkilupa).

Apteekkiluvan myöntämisperusteet ovat lääkelain 43§:n mukaan:

"Apteekkilupa voidaan myöntää laillistetulle proviisorille. Edellytyksenä on lisäksi, että häntä ei ole asetettu konkurssiin, hänelle ei ole määrätty edunvalvojaa eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu.

Apteekkilupa voidaan myöntää laillistetulle proviisorille

Apteekkilupa myönnetään useammasta hakijasta sille, jolla voidaan kokonaisuudessaan katsoa olevan parhaat edellytykset apteekkiliikkeen harjoittamiseen. Edellytysten arvioinnissa tulee ottaa huomioon hakijan toiminta apteekissa ja muissa lääkehuollon tehtävissä, mukaan lukien mahdollisen aiemman apteekkiluvan lainvoimaiseksi tulon ajankohta, sekä apteekkiliikkeen harjoittamisen kannalta merkitykselliset opinnot, johtamistaito ja muu toiminta."

 

yhteystietolaatikko Sinnemäki, Rosenberg

Lisätietoa

  • Oinonen Noora, yliproviisori, puh. 0295223213 
  • Sinnemäki Juha, yliproviisori, puh. 0295223260
  • Rosenberg Pirjo, jaostopäällikkö, puh. 0295223246
  • Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi