Kansalaisen lääketieto aihekuva

Viruslääkkeet

Viruslääkkeet

Suomessa influenssan hoitoon on saatavilla kaksi viruslääkettä: oseltamiviiri ja tsanamiviiri. Amantadiini-lääkettä ei ole tällä erää saatavilla Suomessa. Lääkkeitä on myös varastoitu mahdollista influenssapandemiaa varten. Influenssaviruslääkkeiden teho influenssan ehkäisyssä ja hoidossa varmistuu vasta sen jälkeen, kun tyyppi ja herkkyys käytettävissä oleville viruslääkkeille on selvitetty. Virusten herkkyystilanteen muuttumisen vuoksi lääkkeiden valintaa, käyttöaiheita ja annostusta koskevat suositukset voivat muuttua nopeasti epidemian eri vaiheissa.

Fimea valvoo viruslääkkeiden laatua, tehoa ja turvallisuutta ja jakelua. Pandemiatilanteissa ajantasaista tietoa viruslääkkeistä ja niiden käytöstä on saatavilla THL:n ja Fimean verkkosivuilta.

Oseltamiviiri (Tamiflu®) on suun kautta otettava lääke, jota on saatavilla sekä kapseleina että oraalisuspensiona. Oseltamiviirin käyttöaiheiksi on hyväksytty influenssan hoito aikuisilla ja lapsilla mukaan lukien täysiaikaiset vastasyntyneet; sekä influenssa-altistuksen jälkeinen ehkäisy aikuisilla ja 1-vuotiailla ja tätä vanhemmilla lapsilla sekä pandemiatilanteessa myös alle 1-vuotiailla.

Tsanamiviiri (Relenza®) annostellaan jauhemuotoisena inhalaationa suoraan hengitysteihin. Suomessa tsanamiviirin käyttöaiheeksi on hyväksytty influenssan hoito aikuisilla ja yli 5-vuotiailla lapsilla sekä influenssa-altistuksen jälkeinen ehkäisy aikuisilla ja yli 5-vuotiailla lapsilla.

Tarkemmat tiedot Tamiflusta ja Relenzasta löytyvät valmisteyhteenvedosta ja pakkausselosteesta.

 

Lisätietoa

Lisätietoa