Kansalaisen lääketieto aihekuva

Influenssarokotteet

Influenssarokotteet

Influenssarokote antaa suojaa influenssalta ja sen jälkitaudeilta. Se ei suojaa flunssalta eli nuhakuumeelta. Influenssarokotteen antama suoja kestää noin vuoden.

Suomessa influenssarokotus kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan. Influenssarokotteen saavat kansallisessa rokotusohjelmassa maksutta ne henkilöt, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä. Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) antaa suosituksensa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valitsee vuosittain käytettävät rokotteet ja määrittelee rokotusten kohderyhmät.

Maksuttomaan rokotukseen oikeutetut saavat rokotuksen omalta terveysasemaltaan, jotka tiedottavat rokotusajankohdista ja-paikoista. Osa työnantajista tarjoaa myös työntekijöilleen työterveyshuollon kautta influenssarokotteet. Jos ei ole oikeutettu maksuttomaan influenssarokotteeseen, rokotteen voi myös ostaa itse reseptillä apteekista ja käydä pistättämässä terveyskeskuksessa. Influenssarokotteen voi käydä hakemassa myös yksityiseltä lääkäriasemalta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) kautena 2020–2021 kaiken ikäisille kuuden kuukauden iästä alkaen jaettava, pistettävä influenssarokote on kauppanimeltään Vaxigrip Tetra. Pistettävän rokotteen vaihtoehtona 24 kuukauden–6 vuoden ikäisille lapsille on nenäsumutteena annettava Fluenz Tetra -rokote osana kansallista rokotusohjelmaa. Molemmat ovat kananmunissa tuotettuja nelivalenttisia influenssarokotteita. Tarkemmat tiedot rokotteista löytyvät rokotteen pakkausselosteesta, joka löytyy mm. Fimean lääkehakupalvelusta.

Viruskannat

Maailman terveysjärjestö (WHO) määrittelee ja Euroopan lääkevirasto (EMA) hyväksyy vuosittain rokotteessa käytettävät viruskannat.

Influenssakauden 2020–2021 nelivalenttisten rokotteiden viruskannat ovat:

Kananmunissa tuotetut rokotteet:

 • A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09 –kaltainen viruskanta

 • A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) -kaltainen viruskanta

 • B/Washington/02/2019 –kaltainen viruskanta (Victoria-haara)

 • B/Phuket/3073/2013 –kaltainen viruskanta (Yamagata-haara)

Soluissa tuotetut- tai rekombinantit rokotteet:

 • A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09 –kaltainen viruskanta

 • A/Hong Kong/45/2019 (H3N2) –kaltainen viruskanta

 • B/Washington/02/2019 –kaltainen virus (Victoria-haara)

 • B/Phuket/3073/2013 –kaltainen virus (Yamagata-haara)

Kolmivalenttisille rokotteille WHO suosittelee käytettäväksi yllä luetelluista: A(H1N1)pdm09, A(H3N2) ja B/Victoria-haaran viruksia.

Apteekista voi ostaa lääkemääräyksellä kauppanimeltään useita erilaisia rokotteita. Kaikkien rokotteiden viruskannat vastaavat vuosittain päivitettäviä kansainvälisiä suosituksia.

Lisätietoja influenssasta, rokotuksista ja kansallisen rokotusohjelman suosituksista löytyy THL:n verkkosivuilta. Maailmanlaajuisesta tilanteesta saa parhaiten käsityksen WHO:n verkkosivujen kautta.

Yksityishenkilöt saavat neuvoja omaan terveydentilaansa liittyviin kysymyksiin terveyskeskuksesta, neuvolasta, työterveyshuollosta tai yksityiseltä lääkäriasemalta.

Lisätietoa

Lisätietoa

 • Lauhio Anneli
  Ylilääkäri puh. 0295223344