Eläinlääkkeet aihekuva

UKK vastaukset

Sisältöjulkaisija

null Toimin kolmella eri klinikalla. Voinko hakea lupaa kaikille kolmelle klinikalle samalla kaavakkeella?

Toimin kolmella eri klinikalla. Voinko hakea lupaa kaikille kolmelle klinikalle samalla kaavakkeella?

Jokaiselle klinikalle jolla on fyysisesti eri sijaintipaikka, on haettava oma lupansa. Perustelu tälle on se, että lääkkeiden käytön valvonta hankaloituu, jos lupa kattaa useita eri alueita. Lisäksi Lääkeasetuksessa 693/1987 säädetään, että erityisluvan saa myöntää yksittäiselle eläimelle tai eläinryhmälle. Näin ollen erityislupaa ei voida myöntää useille käyttöpaikoille.

23.3.2021