Sisältöjulkaisija

null Suuret lääkeannokset ja varoaika

Suuret lääkeannokset ja varoaika

Tuotantoeläimille käytettävillä lääkkeillä on varoaika, jonka kuluessa eläimestä saatavia elintarvikkeita ei saa lähettää kulutukseen. Tämä varoaika on laskettu tutkimuksista, joissa eläimiä hoidettiin suurimmilla suositelluilla annoksilla. Arvioinnissa on otettu huomioon lääkeaineen mahdollisesti aiheuttamat riskit ja niihin sisältyy reilu turvamarginaali. Entä jos lääkettä täytyy antaa suositeltua annosta suurempi määrä? Onko mahdollista, että sitä on eläimessä pitempään kuin normaalitilanteessa? Pitäisikö tällöin varoaikaa pidentää?

Kyllä pitäisi – eläinlääkärin harkinnan mukaan. Esimerkiksi kun käytetään suositusta suurempia annoksia injektoitavaa penisilliiniä utaretulehduksen hoitoon, pitää varoaikaa selvästi pidentää.

Samoin eläinlääkärin pitää valpastua myös tilanteessa, jossa tuotantoeläintä hoidetaan pitempään kuin tavallisesti tai jossa sitä on hoidettu ohjeista poikkeavalla annostustavalla. Valitettavasti yksiselitteisiä ohjeita ei voi antaa varoaikojen pidennyksistä, koska poikkeuksellisista annostuksista ei ole tutkimuksia.

14.8.2023