Eläinlääkkeet aihekuva

UKK vastaukset

Sisältöjulkaisija

null Pitääkö kaikki käyttöaiheet mainita jos kyseessä on esim. mikrobilääkevalmiste tai loishäätöön tarkoitettu valmiste?

Pitääkö kaikki käyttöaiheet mainita jos kyseessä on esim. mikrobilääkevalmiste tai loishäätöön tarkoitettu valmiste?

Käyttöaihe tulee mainita yleisellä tasolla (esimerkiksi vakavat infektiot, joissa ensisijaisille mikrobilääkkeille esiintyy resistenssiä), mutta konkreettisia esimerkkejä tulee myös esittää (pari esimerkkiä riittää). Jos mainittuun käyttötarkoitukseen on olemassa myyntiluvallinen valmiste, tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että käyttöaiheissa tarkennetaan juuri ne, joihin myyntiluvallinen valmiste ei käy.

23.3.2021