Sisältöjulkaisija

null Miten nopeasti lupa myönnetään valmisteelle, jolla ei ole aikaisemmin ollut erityislupaa?

Miten nopeasti lupa myönnetään valmisteelle, jolla ei ole aikaisemmin ollut erityislupaa?

Tapauksesta riippuen lupa uudelle erityislupavalmisteelle voidaan myöntää erittäin nopeasti tai siihen voi mennä kuukausia. Päätöksen teon ripeys riippuu mm. käyttötarpeen vakavuudesta, korvaavien valmisteiden olemassa olosta, sekä siitä, millä edellytyksillä valmisteelle voidaan tehdä hyöty-riskiarvio.  Mikäli valmisteen käyttötarve on erittäin akuutti, kannattaa olla puhelimitse yhteydessä Fimean eläinlääkäreihin.

14.8.2023