Kansallinen yhteistyö

Fimean laboratorio tekee yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa lääkealaan liittyvissä asioissa (esim. Tulli, Poliisi, Evira). Yhteistyössä tutkitaan esim. lääkeväärennöksiä, doping-aineita ja ravintolisiä.

Fimean laboratoriolla on Eviran hyväksyntä pätevyysalueelle, johon kuuluu ravintolisien ja muiden lääkkeenomaisten elintarvikkeiden mahdollisesti sisältämien lääkeaineiden tutkiminen.

Kansainvälinen yhteistyö

Fimean laboratorio kuuluu virallisten lääkkeiden laaduntarkastuslaboratorioiden muodostamaan eurooppalaiseen OMCL–verkostoon. Verkoston täysjäsenenä laboratorio on aktiivisesti mukana kaikissa keskeisissä laadunvalvontaohjelmissa (CAP, MRP/DCP). Yhteistyö mahdollistaa Euroopan lääkemarkkinoiden kattavamman valvonnan, mistä suomalaiset lääkkeiden käyttäjät hyötyvät.

Yhteistyön keskeinen tavoite on lääkevalvonnan tehostaminen.

Lääkkeiden lainvoimaiset laatunormit on koottu Euroopan farmakopeaan (Ph. Eur.). Laboratorion asiantuntijat osallistuvat näiden laatunormien kehittämiseen EDQM:n (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) farmakopeatyöryhmissä.

OMCL -verkoston toimintaa koordinoi ja Euroopan farmakopean kehittämistyöstä vastaa Euroopan neuvoston alainen EDQM.

Lue lisää:

Euroopan farmakopean MAB –työryhmän  puheenjohtaja Fimean laboratoriosta

Fimean laboratorion erikoistutkija Jaana Vesterinen nimitettiin Euroopan farmakopean vasta-aine työryhmän (MAB WP) puheenjohtajaksi (22.11.2016). 

MAB-työryhmä laatii standardeja terapeuttisille vasta-aineille ja niiden tutkimuksessa käytettäville menetelmille. Ryhmä toimii Euroopan farmakopeakomission ja Euroopan neuvoston lääkkeiden laatuasioista vastaavan yksikön (European Directorate for the Quality of Medicines, EDQM) alaisuudessa.