Vapautuksen hakeminen

Fimea voi hakemuksesta vapauttaa varastointivelvollisen osittain tai kokonaan varastointivelvoitteesta. Varastointivelvollisuudesta vapautumisen perusteet ovat lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain (979/2008) 11 §:ssä ja asetuksen (1114/2008) 3 §:ssä.

Vapautus voidaan myöntää, jos lääkkeiden huoltovarmuus ei vaarannu. Vapautuksen saamiseksi edellytetään lisäksi, että velvoitevarastoinnin toteuttaminen aiheuttaa erityisiä ongelmia varastointivelvolliselle, tai varastointi on ilmeisen tarpeetonta tai varastointivelvoite on vähäinen. Myös turvavarastolain (970/1982) nojalla tehdyillä sopimuksilla varastointivelvoitteesta voi saada vapautuksen.

Vapautusta voivat hakea lääketehtaat, lääkkeiden maahantuojat sekä sairaanhoitopalveluja kunnalle myyvät yksityisen terveydenhuollon palvelun tuottajat.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää perustelut vapautuksen hakemiselle. Kunnalle terveydenhuoltopalveluja myyvien yksityisten palveluntuottajien tulee liittää hakemukseen myös kunnan lausunto varastointivelvollisuudesta vapautumisen vaikutuksista huoltovarmuuteen.

Vapautus voidaan myöntää tammikuun 1. päivästä alkaen enintään vuodeksi kerrallaan.