Lääkeinformaatioverkosto

Vuonna 2012 toimintansa aloittaneella lääkeinformaatioverkostolla on meneillään toinen kolmivuotinen toimintakausi. Verkoston päätavoitteet kaudelle 2015-2017 ovat:

 • vakiinnuttaa lääkeinformaatioverkoston toiminta
 • vaikuttaa siihen, että hyvät lääkeinformaatiokäytänteet huomioidaan uudessa palvelujärjestelmässä
 • lisätä lääkeinformaatioverkoston työryhmien välistä yhteistyötä
 • huolehtia lääkeinformaatioverkoston toiminnan vaikuttavuudesta ja
 • saada toiminnalle rahoitusta.

Lääkeinformaatioverkostoa Fimean tukena koordinoi Lääkeinformaation koordinaatioryhmä. Lisäksi verkostoon kuuluvat:

 • Viestintätiimi
 • Koulutustyöryhmä
 • Tutkimustyöryhmä
 • Lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmä sekä
 • Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä

Työryhmien lisäksi verkoston toimintaan kuuluu Lääkeinformaatiofoorumi – käyttäjät ja tuottajat, joka on vähintään kahden vuoden välein järjestettävä kaikille avoin moniammatillinen keskustelufoorumi.

Verkoston toiminta perustuu lääkeinformaation kehittämisprojekteihin, joita kukin työryhmä toteuttaa. Toiminnan perustana on kansallinen lääkeinformaatiostrategia. Lääkeinformaatioverkoston toimintaa voi seurata Innokylän kautta. Innokylästä löytyvät muun muassa työryhmien kokousten muistiot ja toimintasuunnitelmat.

Lisätietoa

 • Kiviranta Päivi
  kehittämissuunnittelija puh. 0295223522