Mikrobilääkkeiden kulutus eläimillä

Fimea seuraa eläimille käytettyjen mikrobilääkkeiden määrää lääketukkujen toimittamien tilastojen perusteella. Kulutusta on seurattu vuodesta 1995 ja se ilmoitetaan lääkeaineryhmittäin paino-yksikköinä (kg aktiivista ainetta). Oletuksena on, että myydyt lääkkeet kulutetaan tarkkailujakson aikana.

Kokonaismyynti on 2010-luvulla ollut tasaista, noin 13 500 kg / vuosi. Muutokset vuosimyynnissä ovat olleet pieniä noin 1 - 2 %, vuonna 2014 myynti oli 13 700 kg. Lääkeryhmäkohtaisissa tuloksissa muutama vuosi sitten alkanut tetrasykliinien myynnin lisääntyminen jatkui, kun taas sulfa-trimetopriimi -yhdistelmän sekä kefalosporiinien myynti väheni edelleen.

Myyntitietojen seuranta harmonisoitiin eurooppalaisen eläinlääkkeiden kulutusprojektin (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption, ESVAC) mukaiseksi vuonna 2010. Uuteen menetelmään siirryttäessä tehtiin virhe, joka on nyt korjattu. Penisilliini-injektioiden myynti vuosina 2010-2013 on aikaisemmin raportoitu noin 1000 kg liian suureksi ja kokonaiskulutus siten noin 8 % liian suureksi. Korjatut tiedot ovat vertailukelpoisia 2014 tietojen kanssa.

Kulutuksen ilmoittaminen painoyksikköinä ei huomioi muutoksia eläinpopulaatiossa. Lisäksi tulee muistaa, että lääkeryhmien teho painoyksikköä kohti vaihtelee eli saman tehon saavuttamiseksi eri lääkeaineita tarvitaan erilaiset määrät. Lääkeryhmien myyntiä tulee siksi ennen kaikkea verrata saman luokan myyntiin pidemmällä aikavälillä.

Eurooppalaisella mittapuulla Suomessa käytetään vähän mikrobilääkkeitä eläimille. Meillä suositaan kapeakirjoisia mikrobilääkkeitä ja lääkitään useimmiten eläinyksilöitä ryhmien sijaan. Vertailevaa tietoa mikrobilääkkeiden käytöstä eri maissa löytyy Eurooppalaisen ESVAC-kulutuslukuprojektin tuloksista.

Tilastot mikrobilääkkeiden kulutuksesta eläimille

Suomi osallistuu eurooppalaiseen kulutuslukuprojektiin (European Surveillance of Vetarinary Antimicrobial Consumption, ESVAC). Kulutuksen laskenta on harmonisoitu projektin periaatteiden mukaiseksi vuosina 2009 – 2010.

Lääkeaineryhmittelyä on muutettu ja paikallisesti annettavien valmisteiden kulutuksen seurannasta luovuttu vuonna 2009. Vuosien 2001–2008 tuloksissa paikallisvalmisteiden kulutus sisältyy ”Kokonaiskulutus” -taulukon tietoihin vaikuttavan aineen mukaan lajiteltuna. Kulutus on ollut alle 200 kg/vuosi (alle 2 prosenttia kokonaiskulutuksesta).

Lääkeaineryhmistä EU-harmonisointi vaikuttaa ainoastaan penisilliinin tulokseen. Vertailun mahdollistamiseksi penisilliinin kulutus on laskettu sekä vanhalla että uudella menetelmällä. Yksityiskohtaisissa taulukoissa harmonisoinnista johtuvat muutokset esitetään omassa sarakkeessaan.

Lisätietoja