Giltighet av godkännande för försäljningstillstånd

Förnyande av försäljningstillstånd

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 är veterinärmedicinernas försäljningstillstånd i kraft tillsvidare utan tidsbegränsning.

Ett godkännande för försäljning som gäller begränsad marknad är giltigt 5 år och efter det måste innehavaren för försäljningstillståndet lämna en ansökan för omprövning. Ansökan skall lämnas senast sex månader innan giltighetstiden löper ut.

Förnyande av försäljningstillstånd Läs mer

Mer information

Mer information

  • Mustalammi Heidi
    Projektchef / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto tel. 0295223329