Veterinär

Förnyande av försäljningstillstånd

Förnyande av försäljningstillstånd

Ett försäljningstillstånd för ett veterinärmedicinskt läkemedel gäller i fem år och måste efter det förnyas.

När tillståndet förnyas kontrolleras de nya omständigheter som har att göra med läkemedelssäkerheten, till exempel biverkningarna av läkemedlet. Förnyande av försäljningstillstånd regleras i föreskriften Ansökan om och upprätthållande av försäljningstillstånd för och registrering av läkemedel som meddelats av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea.

Ansökan om förnyande av ett försäljningstillstånd ska lämnas till Fimea minst sex månader innan det gällande tillståndet går ut.

Det är inte tillåtet att meddela eller ansöka om ändringar som gäller försäljningstillstånd i samband med förnyandet av ett försäljningstillstånd.

Förnyande av försäljningstillstånd Lomake

Förnyande av försäljningstillstånd Läs mer

Mer information

Mer information

  • Mustalammi Heidi
    Processchef / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö, Eläinlääkkeiden hakemusprosessit tel. 0295223329