Tillståndsförfaranden

Tillståndsförfaranden

För att säkerställa effekten, säkerheten och kvaliteten hos veterinärläkemedel ska de godkännas för användning genom ett försäljningstillstånd från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea.

Registrerade läkemedelsfabriker och läkemedelsdistributörer kan ansöka om försäljningstillstånd.

Ett läkemedel kan få försäljningstillstånd i Finland genom ett förfarande för ömsesidigt godkännande eller ett centraliserat, decentraliserat eller nationellt förfarande.

Alla läkemedel som behövs för behandling av djur har inte försäljningstillstånd. Det är framför allt fråga om sådana läkemedel som används för behandling av sällsynta sjukdomar eller för sällsynta djurslag. En veterinär kan ansöka om specialtillstånd för sådana läkemedel.

Mer information

Mer information

  • Mustalammi Heidi
    Projektchef / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto tel. 0295223329