C Frågor och svar gällande beslut och behandling av ansökan