Varasivu alku

 

Vi beklagar, Fimea.fi är för tillfället inte tillgänglig. Vi ska korrigera situationen så snabbt som möjligt. Du kan följa Fimeas nyheter på vårt Twitterkonto.

Varasivu yhteystiedot

 

Brådskande åtgärder angående läkemedelsförsörjning för aktörer i läkemedelsbranschen

Produktfel (24t):
produktfel@fimea.fi
tfn 029 522 3202
(från utlandet +358 29 522 3202)

Specialtillstånd:
fax 029 522 3006

Läkemedelssäkerhet utanför tjänstetiden:
tfn 029 522 3980

Kontakta oss:

Tfn växel: 029 522 3341
fax 029 522 3001

Samtal till Fimeas växel kan bandas för att förbättra kundservicen. Av samtalet bandas endast den del som förs med växeltelefonisten. Bandningar av samtal används inte för andra syften.

Registratur: registratur@fimea.fi
tfn 029 522 3602
fax 029 522 3002

E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.

Postadress:
PB 55, 00034 FIMEA

Besöksadresser:
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Mannerheimvägen 103b, 00280 Helsingfors
Mannerheimvägen 166, Helsingfors 00300 (Kontrollaboratoriet)
Självständighetsplatsen 2, 20800 Åbo

Varuleveranser:
Naguvägen 4, 00280 Helsingfors
(kl. 8.00-16.15)

Information och kommunikation

viestinta@fimea.fi

Kommunikationschef Minna Takaloeskola
tfn 029 522 3115

Webbspecialist Tuukka Tenhunen
tfn 029 522 3117

Informatör Riitta Vuorela
tfn 029 522 3119

Informatör Tiia Talvitie
tfn 029 522 3118

Ansökan om försäljningstillstånd

Inom alla förfaranden söks försäljningstillstånd med en gemensam EU-ansökningsblankett.

Anvisningar för elektronisk ansökan om försäljningstillstånd

Ledning och enhetschefer:

Överdirektör Eija Pelkonen
tfn 029 522 3100

Tillsyn

Sektionschef Eeva Leinonen, Enheten för inspektioner
tfn 029 522 3220

Laboratoriechef Tom Wikberg, Kontrollaboratoriet
tfn 029 522 3230

Utvärdering av läkemedel

Direktör Erkki Palva
tfn 029 522 3300

Sektionschef Marjo-Riitta Helle, Försäljningstillstånd 1
tfn 029 522 3320

Sektionschef Pekka Suhonen, Försäljningstillstånd 2
tfn 029 522 3420

Sektionschef Irmeli Happonen, Övervakning av veterinärmedicinska läkemedel
tfn 029 522 3330

Sektionschef Liisa Näveri, Enheten för läkemedelssäkerhet
tfn 029 522 3340

Utvärdering av läkemedelsbehandlingar

Direktör Pertti Happonen
tfn 029 522 3500

Interna tjänster

HR direktör Tuula Sandholm
tfn 029 522 3620

Ekonomichef Esko Kiiski
tfn 029 522 3630

Direktör av informationsresurser Juha-Pekka Nenonen
tfn 029 522 3640

Tidningen Sic! Läkemedelsinformation från Fimea:

Redaktion: sic@fimea.fi

Förfrågningar och adressändringar: tilaukset@fimea.fi

Medicinsk chefredaktör Päivi Ruokoniemi
tfn 029 522 3442