Hoppa till innehåll
Utveckling

Utveckling

Utveckling och HTA

Utveckling

Fimea samlar, producerar, bedömer och medlar oberoende information om läkemedel.

Uppgifterna grundar sig på vetenskaplig forskning och är till för befolkningen, för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och för den offentliga beslutsfattningens behov.

Utveckling sininen

Fimea

  • utvecklar även funktionaliteten och säkerheten inom läkemedelsbranschen, läkemedelsförsörjningen och apoteksverksamheten samt bedriver forskning inom läkemedelsepidemiologi och forskning som hänför sig till läkemedelspolitik och farmakoekonomi.
  • samarbetar med myndigheter, universitet, forskningsinstitut, verksamhetsenheter för social- och hälsovården samt med andra aktörer inom branschen både nationellt och internationellt.