Utveckling

Säker läkemedelsbehandling

Säker läkemedelsbehandling

Den nya, uppdaterade handboken Säker läkemedelsbehandling publicerades i social- och hälsovårdsministeriets publikationsserie i februari 2021. Handboken uppdaterades i ett projekt som koordinerades av Fimea och uppdateringen gjordes i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Valvira och Regionalförvaltningsverken.

Målet med handboken är att stödja alla enheter som genomför läkemedelsbehandling i arbetet med att säkerställa en säker läkemedelsbehandling. En mall för en plan för läkemedelsbehandling bifogas handboken.

De material till stöd för användningen av handboken och de vanliga frågor som publiceras på den här webbplatsen har tagits fram i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Valvira, Regionalförvaltningsverken samt Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet.

Läs mera:

Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen (VALTO)

Säker läkemedelsbehandling. Handbok för upprättande av plan för läkemedelsbehandling (VALTO)

Social- och hälsovårdsministeriet

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira

Regionalförvaltningsverket

Läkemedelsbehandling och läkemedelsdistribution (SHM)

Läkemedelsbehandling (på finska) (Valvira)

Läkemedelsbehandling (Regionalförvaltningsverket)

Infektionssjukdomar och vaccinationer (THL)

Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet

Turvallinen lääkehoito sininen

Mer information:

Emilia Laukkanen, projektkoordinator

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi