Informationspaket om läkemedelsbehandling

Informationspaket om läkemedelsbehandling

Fimea har som stöd för social- och hälsovårdspersonalens arbete producerat olika informationspaket som behandlar rationell läkemedelsbehandling. Syftet med paketen är att sammanställa komprimerad information och verktyg för läkemedelsbehandling som kan utnyttjas i det praktiska arbetet. En del av materialen lämpar sig också för läkemedelsanvändare. Informationspaketen innehåller bland annat videor om ett visst ämnesområde, infografer med sammanfattad information samt nyttiga webblänkar. Allt material finns samlat på den här webbplatsen. Informationspaketens innehåll kan fritt laddas ner för eget bruk.

Informationspaketen har ursprungligen utarbetats för att stöda spetsprojektet I&O som statsminister Juha Sipiläs regering genomförde under åren 2016–2018. I spetsprojektet I&O utvecklades hemvården för äldre och närståendevården förbättrades för alla ålderskategorier.

Informationspaket