Informationspaket om läkemedelsbehandling

Informationspaket om läkemedelsbehandling

Fimea publicerar informationspaket om rationell läkemedelsbehandling för hälso- och sjukvårdspersonal under år 2017. Syftet med paketen är att sammanställa komprimerad information och verktyg som är till nytta i praktiskt arbete. Informationspaketen kommer att behandla:

Med informationspaketen stöder Fimea förändringsagenters verksamhet i regeringens spetsprojektet I&O (”Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras”). Målet med spetsprojektet I&O är att skapa jämlikare och bättre samordnade tjänster för äldre och närstående- och familjevårdare. Förändringsagenternas viktigaste uppgift är att inom landskapet skapa en samordnad helhet av service för äldre. 

Informationspaket