Interprofessionellt samarbete

Interprofessionellt samarbete

Fimea främjar det interprofessionellt samarbete för rationalisering av läkemedelsbehandlingar. Fimea koordinerade ett interprofessionellt nätverk för rationalisering av åldringars läkemedelsanvändning åren 2012–2015. De här webplatsen beskrivs arbetet som det av nätverket utförde och de interprofessionella handlingsmodeller som utvecklades.

Fimea samarbetas även med aktörerna på regeringens spetsprojektet I&O (”Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras”). Syftet med informationspaket är att sammanställa komprimerad information om rationell läkemedelsbehandling och verktyg som är till nytta i praktiskt arbete.

Läs mer:

Moniammatillisuus ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä – kansallinen selvitys ja suositukset (resumé finns även på svenska)