Apoteksverksamhet

Apoteksverksamhet

Fimea har i uppgift att utveckla funktionsdugligheten och säkerheten i läkemedelsområdet (lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 593/2009).

Apoteken ansvarar för läkemedelsdistributionen inom öppenvården i Finland. Fimea sammanställer, utvärderar och förmedlar information om apoteksverksamheten till yrkesutbildade inom social- och hälsovården, befolkningen, olika intressegrupper samt som underlag för det offentliga beslutsfattandet.

Läs mer:

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 3/2017
Avreglering av apotekssystemet i Europa ­─ åtgärder och effekter
(pdf, resumé på svenska)

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 10/2018
Distributionskanaler av receptfria läkemedel i Europa – litteraturöversikt
(pdf, resumé på svenska)