Utveckling

Nätverket för läkemedelsinformation

Nätverket för läkemedelsinformation

Nätverket för läkemedelsinformation, som inledde sin verksamhet 2012, är nu inne på sin tredje verksamhetsperiod. Nätverkets huvudmål för perioden 2018–2020 är:

  • att befästa det multiprofessionella nätverksbaserade samarbetet som främjar produktionen av tillförlitlig läkemedelsinformation genom att stärka samarbetet mellan arbetsgrupperna i nätverket för läkemedelsinformation, 
  • att öka kännedomen om det högklassiga material som nätverket för läkemedelsinformation och dess medlemmar producerar och att främja tillgången till den,
  • att främja utnyttjandet av tillförlitlig läkemedelsinformation och dess effekt i genomförandet av rationell läkemedelsbehandling samt
  • att inverka på att god praxis tillämpas i läkemedelsinformationen då social- och hälsovårdens servicestruktur förnyas (= social- och hälsovårdsreformen). Vi säkerställer att god praxis tillämpas i läkemedelsinformationen genom att stöda och främja förankringen av de åtgärder som ansluter till läkemedelsinformationen i Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling. Ett av våra huvudmål är dessutom att uppdatera den nationella strategin för läkemedelsinformation från 2020 framåt så att den motsvarar gällande och de ständigt föränderliga behoven av tillförlitlig läkemedelsinformation.  

I koordineringen av nätverket för läkemedelsinformation biträds Fimea av en koordineringsgrupp för läkemedelsinformation. Till nätverket hör även:

  • Kommunikationsteamet
  • Utbildningsarbetsgruppen
  • Forskningsarbetsgruppen
  • Arbetsgruppen för utveckling av läkemedelsinformation till hälso- och sjukvårdspersonalen samt
  • Arbetsgruppen för utveckling av läkemedelsinformation för läkemedelsanvändarna

Nätverkets verksamhet omfattar utöver arbetsgrupperna även Läkemedelsinformationsforumet – användare och producenter, som är ett multiprofessionellt diskussionsforum öppet för alla.

Nätverkets verksamhet baserar sig på projekt för utveckling av läkemedelsinformation som genomförs av respektive arbetsgrupp. Verksamheten utgår från den nationella läkemedelsinformationsstrategin. Läkemedelsinformationsnätverkets verksamhet kan följas upp via Innokylä. Innokylä innehåller bland annat arbetsgruppernas mötesprotokoll och verksamhetsplaner (på finska).

Beställ läkemedesinformationsnätverkets nyhetsbrev (på finska)

Mer information

Mer information

Kiviranta Päivi, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522 fornamn.efternamn@fimea.fi