Nätverket för läkemedelsinformation

Nätverket för läkemedelsinformation

Nätverket för läkemedelsinformation, som inledde sin verksamhet 2012, förnyas för perioden 2021‒2026.

Inom läkemedelsinformationsnätverket arbetar följande arbetsgrupper som grundar sig på de strategiska målen för läkemedelsinformationsstrategin:

  • Aktuell information om medicinering utgör grunden för rationell läkemedelsbehandling
  • Läkemedelsanvändarens delaktighet säkerställer att läkemedelsbehandlingen lyckas
  • Tillförlitlig läkemedelsinformation är användarorienterad och riktad på rätt sätt
  • En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården har den kompetens i läkemedelsbehandling som arbetsuppgiften förutsätter
  • Forskning och uppföljning
  • Kommunikatörer inom läkemedelsbranschen

I koordineringen av nätverket för läkemedelsinformation biträds Fimea av en koordineringsgrupp. Grunden för arbetsgruppernas verksamhet är den uppdaterade läkemedelsinformationsstrategin ”Läkemedelsanvändaren i centrum för läkemedelsinformationen ‒ Den nationella läkemedelsinformationsstrategin 2021–2026”.

Nätverkets verksamhet baserar sig på projekt för utveckling av läkemedelsinformation som genomförs av respektive arbetsgrupp. Verksamheten utgår från den nationella läkemedelsinformationsstrategin. Läkemedelsinformationsnätverkets verksamhet kan följas upp via Innokylä. Innokylä innehåller bland annat arbetsgruppernas mötesprotokoll och verksamhetsplaner (på finska).

Beställ läkemedesinformationsnätverkets nyhetsbrev (på finska)

Mer information

Mer information

Kiviranta Päivi, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522 fornamn.efternamn@fimea.fi