Läkemedelsinformation av hög kvalitet

Läkemedelsinformation av hög kvalitet

Nätverket för läkemedelsinformation har i samarbete utarbetat en helhet bestående av flera material för att främja en högklassig läkemedelsinformation. Målet med materialen är att synliggöra läkemedelsinformationens och läkemedelsrådgivningens betydelse i en lyckad läkemedelsbehandling och för tryggandet av medicineringssäkerheten. Helheten stöder den yrkesutbildande hälsovårdspersonalens kompetens och samarbete och beskriver hälsovårdspersonalens och den långtidssjukas roll i läkemedelsbehandlingsprocessen. 

Patienten och läkemedelsanvändaren står i fokus för en högklassig läkemedelsinformation. En viktig fråga är huruvida läkemedelsinformationen eller läkemedelsrådgivningen bidrar till att de behandlingsmål som uppställts tillsammans med patienten kan uppnås. Patienten och läkemedelsanvändaren har också rätt att få information om sin vård. 

Materialen kommer att publiceras under 2019 - 2020 och deras innehåll utvärderas och uppdateras med hjälp av de regelbundna uppdateringarna som görs i nätverket för läkemedelsinformation. 

Kriterierna för en högklassig läkemedelsinformation till patienterna

 

Kriterierna för en högklassig läkemedelsinformation till patienterna

Beskrivning av rollerna för hälso- och sjukvårdspersonal och långtidssjuka i läkemedelsbehandlingsprocessen

Lääkeneuvonnan ja potilaille suunnatun kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuus: Katsaus (på finska) 
Hämeen-Anttila K, Aarnio H, Airaksinen M, Ojala R, Pohjanoksa-Mäntylä M. Dosis 1: 70–88, 2019

Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling

Mer information

Mer information

Kiviranta Päivi, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522, fornamn.efternamn@fimea.fi