Läkemedelsdagen

Läkemedelsdagen

Läkemedelsdagen är en riksomfattande gemensam temadag som firats varje år sedan 2012 och är avsedd för såväl läkemedelsanvändare som hälso- och sjukvårdspersonal. Målet är att uppmuntra läkemedelsanvändarna att ställa frågor och diskutera om sina läkemedel och sin egen läkemedelsbehandling. Det nationella nätverket för läkemedelsinformation ansvarar för läkemedelsdagens tema och planeringen av dagen.

Nätverket upprätthåller Facebooksidan Tunne lääkkeesi, som årligen informerar om Läkemedelsdagen. Börja följa sidan och skicka meddelanden!

Kom med och förverkliga Läkemedelsdagen 2024!

Läkemedelsdagen den 14 mars 2024 har temat "Lääkehoidon päivä on joka päivä" ("Läkemedelsdagen är varje dag").

Läkemedelsdagen ordnas på olika håll i Finland genom olika aktörers egna evenemang eller som samarbeten med flera lokala aktörer. Aktörerna är till exempel privata apotek, patientorganisationer, aktörer inom social- och hälsovården samt studerande och läroanstalter inom branschen.

Materialet för Läkemedelsdagen kan utnyttjas öppet:

 

Läkemedelsdagen lisätietoja

Mer information

Kiviranta Päivi, utvecklings specialist, tfn 029 522 3522, fornamn.efternamn@fimea.fi