Policy Brief – till stöd för beslutsfattande

Policy Brief esittelyteksti johdanta-osa (ruotsi)

Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling erbjuder forskarna en blankettmall för en Policy Brief. Policy Briefarna presenterar forskarnas resultat inom rationell läkemedelsbehandling. Policy Briefarna är avsedda som stöd för beslutsfattandet. Fimea erbjuder en plattform för publicering av Policy Briefar gjorda på blankettmallen.

Du kan även informera om en kommande studie med den separata Meddelande-blankettmallen. Anvisningarna för hur du använder Meddelande-blankettmallen är de samma som för Policy Brief-blankettmallen.

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkoston Policy Briefit (ruotsi 2021)

Policy Brief -esittelyteksti (ruotsi)

Ansvaret för Policy Briefarnas innehåll och tillgänglighet ligger hos forskarna

En Policy Brief görs av forskare. Ansvaret för innehållet och distributionen hör till forskarna. Dessutom ansvarar forskarna för utformningen av Policy Briefens tillgänglighet. I egenskap av offentlig aktör är Fimea bunden av tillgänglighetsdirektivet och enbart Policy Briefar som utformats för att vara tillgängliga publiceras.

Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling och Fimea ansvarar inte för innehållet i individuella Policy Briefar. De synpunkter som förs fram i dessa motsvarar inte nödvändigtvis Fimeas.

Anvisningar för Policy Brief

Anvisning för att använda Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandlings Policy Brief-mall (pdf)

Policy Brief-mall (FI) (word)

Policy Brief-mall (SV) (word)

Meddelande-mall (SV) (word)

Läs mer

Anvisningar för att skapa en tillgänglig fil och mer information om tillgänglighet (saavutettavasti.fi, på finska)

LinkedIn-gruppen för Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling

Beställ nyhetsbrevet (på finska) från Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling (RATTI)

Mer information

Johanna Jyrkkä, forsknings- och utvecklingsspecialist, tfn 029 522 3514

E-postadressen har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.