Utvärdering av läkemedelsbehandlingar (HTA)

Utvärdering av läkemedelsbehandlingar (HTA) (uusi)

Fimea producerar och sammanställer utvärderingar av det terapeutiska och ekonomiska värdet av läkemedel och koordinerar samarbetet inom denna verksamhet. Verksamhetens fokus ligger på utvärderingen av nya sjukhusläkemedel. Dessutom kan Fimea ta fram olika utvärderingar med varierande omfattning och innehåll beroende på utvärderingens ämne och användningssyfte. De läkemedel som utvärderas måste ha försäljningstillstånd av Fimea eller Europeiska kommissionen. 

I utvärderingen av läkemedelsbehandlingar samarbetar Fimea med Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (PALKO), den nationella HTA-samordningsenheten (FinCCHTA), sjukvårdsdistrikten, kliniska experter samt med andra nationella intressegrupper. Fimea för även internationellt utvärderingssamarbete i det nordiska nätverket FINOSE och i det europeiska nätverket EUnetHTA.

 

Mer information

Mer information

 • Hyvärinen Antti
  Farmakoekonom / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, HTA-jaosto tel. 0295223515
 • Kiviniemi Vesa
  Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, HTA-jaosto tel. 0295223516
 • Kotajärvi Jarno
  Farmakoekonom / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, HTA-jaosto tel. 0295223555
 • Lamminsalo Marko
  Farmakoekonom / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, HTA-jaosto tel. 0295223668
 • Oravilahti Tuomas
  Farmakoekonom / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, HTA-jaosto tel. 0295223521
 • Ruotsalainen Jani
  Forskare / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, HTA-jaosto tel. 0295223533