Apotekens ekonomi

Apotekens ekonomi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea följer årligen upp utvecklingen av apotekens ekonomiska situation genom att utföra en analys av apotekens bokslut som baseras på den ekonomiska information som apoteken sänder in för fastställandet av apoteksavgiften.

I apotekens bokslutsanalys beskrivs apotekens allmänna lönsamhet och dess utveckling, granskas apotek med svag lönsamhet och de bolags verksamhet som verkar i anslutning till apoteken. Samtidigt bedöms även apotekens soliditet och likviditet.

Avsikten är att producera oberoende information om apoteksekonomin för apotekare, apoteksanställda och olika myndigheter samt andra intressentgrupper.

Utredningen publiceras årligen i publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar (på finska).

Bokslutsanalyser utgivna av Fimea:

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 2/2019 (pdf) (på finska).
Apotekens bokslutsanalys för 2014–2017.
ISSN 1799-7143, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 2019.

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 5/2018 (pdf) (på finska).
Apotekens bokslutsanalys för 2013–2016.
ISSN 1799-7143, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 2018.

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 1/2017 (pdf) (på finska).
Apotekens bokslutsanalys för 2012–2015. Andra, reviderade upplagan.
ISSN 1799-7143, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 2017.

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 6/2015 (pdf) (på finska).
Apotekens bokslutsanalys för 2011–2014.
ISSN 1799-7143, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 2015.

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 4/2014 (pdf) (på finska).
Apotekens bokslutsanalys för 2010–2013.
ISSN 1799-7143, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 2014.

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 5/2013 (pdf) (på finska).
Apotekens bokslutsanalys för 2009–2012. Andra, reviderade upplagan.
ISSN 1799-7143, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 2014.

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 5/2012 (pdf) (på finska).
Apotekens bokslutsanalys för 2008–2011.
ISSN 1799-7143, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 2012.

Publikationsserien Fimea utvecklar, utvärderar och informerar 2/2011 (pdf) (på finska).
Apotekens bokslutsanalys för 2008–2010.
ISSN 1799-7143, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 2011.

Mer information

Inga sökresultat