Söktjänster och förteckningar

Utbytbara läkemedelspreparat

Utbytbara läkemedelspreparat

Utgivningstidtabell för förteckningen över utbytbara läkemedel år 2021

Fimea publicerar förteckningen över utbytbara läkemedel senast 45 dagar innan förteckningen träder i kraft. Förteckningen publiceras dels som en lista över läkemedlen (i pdf-format), dels som en textfil med information på förpackningsnivå, som kan laddas in i databaser (ascii). Sammanställningen av textfilen påbörjas cirka fem dagar innan den publiceras. Försäljningstillstånd som beviljats medan sammanställningen pågår tilläggs inte i textfilen. Efter att förteckningen har publicerats uppdateras ännu textfilen som är till för att laddas in i databaser med uppgifter som fås in från innehavarna av försäljningstillstånd. Databasfilen publiceras på nytt 38 dagar innan förteckningen träder i kraft.

Giltighetstid FIMEA publicerar förteckningen senast 45 dagar tidigare Preciseringar och korrigeringar angående saluförning från innehavarna av försäljningstillstånd senast Uppdaterad textfil för databaser (38 dagar)
1.4 –30.6.2021 12.2.2021 19.2.2021 22.2.2021
1.7–30.9.2021 14.5.2021 21.5.2021 24.5.2021
1.10–31.12.2021 16.8.2021 23.8.2021 24.8.2021
1.1–31.3.2022 16.11.2021 23.11.2021 24.11.2021

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ber innehavarna av försäljningstillstånd kontrollera uppgifterna om deras egna preparat och saluföringen av dem alltid då förteckningen över utbytbara läkemedel har publicerats, och meddela eventuella korrigeringar/kompletteringar senast på de datum som anges i tabellen ovan. Anmälan kan göras med blanketter som finns på Fimeas webbsida.

Blanketter

Förteckningen över utbytbara läkemedel


1.1.2016–31.3.2016 (pdf)
Mer information

1.10. - 31.12.2015 (pdf) Uppdaterad 25.8.2015
Mer information

1.7.-30.9.2015 (pdf) Uppdaterad 11.6.2015
Mer information

1.4.-30.6.2015 (pdf)
Mer information

1.1.-31.3.2015 (pdf) uppdaterad 20.11.2014
Mer information

1.10.-31.12.2014 (pdf)

1.7.–30.9.2014 (pdf) uppdaterad 14.7.2014

1.4.–30.6.2014 (pdf) uppdaterad 19.2.2014
Tillägg till listan (20.2.2014, pdf)

1.1.–31.3.2014 (pdf)

1.10.–31.12.2013 (pdf)

1.7.–30.9.2013 (pdf)

1.4.–30.6.2013 (pdf)

1.1.–31.3.2013 (pdf)
Tillägg till listan (22.11.2012, pdf)

1.10.–31.12.2012 (pdf)
Tillägg till listan (28.8.2012, pdf)

1.7.–30.9.2012 (pdf)
Tillägg till listan (22.5.2012, pdf)

1.4.–30.6.2012 (pdf)

1.1.–31.3.2012 (pdf, uppdaterad 9.12.2011)

1.10.-31.12.2011 (pdf, uppdaterad 18.8.2011)

1.7.–30.9.2011 (pdf)

1.4.–30.6.2011 (pdf)

1.1.–31.3.2011 (16.11.2010, pdf)

Listan 1.10-31.12.2010 (16.8.2010, i pdf-format)

Listan 1.7.–30.9.2010 (17.5.2010, i pdf-format)

Listan 1.4.–30.6.2010 (23.2.2010, i pdf-format)

Listan 1.1. - 31.3.2010 (13.11.2009, i pdf-format)

Listan 1.10.–31.12.2009 (14.8.2009, i pdf-format)

Listan 1.7. - 30.9.2009 (15.5.2009, i pdf-format)

Listan 1.4. - 30.6.2009 (uppdaterad 30.3.2009, i pdf-format)

Listan 1.1.–31.3.2009 (26.11.2008, uppdaterad 19.12.08) 217 kt