Utbytbara läkemedelspreparat

Utgivningstidtabell för förteckningen över utbytbara läkemedel år 2018

Fimea publicerar förteckningen över utbytbara läkemedel senast 45 dagar innan förteckningen träder i kraft. Förteckningen publiceras dels som en lista över läkemedlen (i pdf-format), dels som en textfil med information på förpackningsnivå, som kan laddas in i databaser (ascii). Sammanställningen av textfilen påbörjas cirka fem dagar innan den publiceras. Försäljningstillstånd som beviljats medan sammanställningen pågår tilläggs inte i textfilen. Efter att förteckningen har publicerats uppdateras ännu textfilen som är till för att laddas in i databaser med uppgifter som fås in från innehavarna av försäljningstillstånd. Databasfilen publiceras på nytt 38 dagar innan förteckningen träder i kraft.

Giltighetstid FIMEA publicerar förteckningen senast 45 dagar tidigare Preciseringar och korrigeringar angående saluförning från innehavarna av försäljningstillstånd senast Uppdaterad textfil för databaser (38 dagar)
1.4 –30.6.2018 14.2.2018 21.2.2018 22.2.2018
1.7–30.9.2018 16.5.2018 23.5.2018 24.5.2018
1.10–31.12.2018 16.8.2018 23.8.2018 24.8.2018
1.1–31.3.2019 16.11.2018 23.11.2018 26.11.2018

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ber innehavarna av försäljningstillstånd kontrollera uppgifterna om deras egna preparat och saluföringen av dem alltid då förteckningen över utbytbara läkemedel har publicerats, och meddela eventuella korrigeringar/kompletteringar senast på de datum som anges i tabellen ovan. Anmälan kan göras med blanketter som finns på Fimeas webbsida.

Blanketter

Förteckningen över utbytbara läkemedel


1.1.2016–31.3.2016 (pdf)
Mer information

1.10. - 31.12.2015 (pdf) Uppdaterad 25.8.2015
Mer information

1.7.-30.9.2015 (pdf) Uppdaterad 11.6.2015
Mer information

1.4.-30.6.2015 (pdf)
Mer information

1.1.-31.3.2015 (pdf) uppdaterad 20.11.2014
Mer information

1.10.-31.12.2014 (pdf)

1.7.–30.9.2014 (pdf) uppdaterad 14.7.2014

1.4.–30.6.2014 (pdf) uppdaterad 19.2.2014
Tillägg till listan (20.2.2014, pdf)

1.1.–31.3.2014 (pdf)

1.10.–31.12.2013 (pdf)

1.7.–30.9.2013 (pdf)

1.4.–30.6.2013 (pdf)

1.1.–31.3.2013 (pdf)
Tillägg till listan (22.11.2012, pdf)

1.10.–31.12.2012 (pdf)
Tillägg till listan (28.8.2012, pdf)

1.7.–30.9.2012 (pdf)
Tillägg till listan (22.5.2012, pdf)

1.4.–30.6.2012 (pdf)

1.1.–31.3.2012 (pdf, uppdaterad 9.12.2011)

1.10.-31.12.2011 (pdf, uppdaterad 18.8.2011)

1.7.–30.9.2011 (pdf)

1.4.–30.6.2011 (pdf)

1.1.–31.3.2011 (16.11.2010, pdf)

Listan 1.10-31.12.2010 (16.8.2010, i pdf-format)

Listan 1.7.–30.9.2010 (17.5.2010, i pdf-format)

Listan 1.4.–30.6.2010 (23.2.2010, i pdf-format)

Listan 1.1. - 31.3.2010 (13.11.2009, i pdf-format)

Listan 1.10.–31.12.2009 (14.8.2009, i pdf-format)

Listan 1.7. - 30.9.2009 (15.5.2009, i pdf-format)

Listan 1.4. - 30.6.2009 (uppdaterad 30.3.2009, i pdf-format)

Listan 1.1.–31.3.2009 (26.11.2008, uppdaterad 19.12.08) 217 kt

Listan 1.10.–31.12.2008 (28.8.2008, uppdaterad 12.9.08) 230 kt

Listan 1.7.–30.9.2008 (28.5.2008) 768 kt

Listan 1.4.–30.6.2008 (15.2.2008) 214 kt

Listan 1.1.–31.3.2008 (26.11.2007, uppdaterad 27.11.07 och 5.12.07) 422 kt

Listan 1.10. - 31.12.2007 (29.8.2007) 228 kt

Listan 1.7. - 30.9.2007 (28.5.2007, korrigerat 5.6.2007, se s.81, korrigerat 12.6.2007, se s.19-20)

Listan 1.4. - 30.6.2007 (23.2.2007) 225 kt

Listan 1.1.-31.3.2007 (27.11.2006) 222 kt

Listan 1.10.-31.12.2006 (30.8.2006) 212 kt

Listan 1.7.-30.9.2006 (30.5.2006) 210 kt

Listan 1.4.-30.6.2006:
Utbytbara läkemedel (28.2.2006, pdf)

Listan 1.1.-31.3.2006:
Utbytbara läkemedel (uppdaterad 3.1.2006, pdf)

Listan 1.10.-31.12.2005:
Utbytbara läkemedel (26.8.2005, pdf)

Listan 1.7.-30.9.2005:
Utbytbara läkemedel (27.5.2005, pdf)

Listan 1.4. - 30.6.2005:
Utbytbara läkemedel (22.2.2005, pdf)

Listan 1.1. - 31.3.2005:
Utbytbara läkemedel (24.11.2005, pdf)

Listan 1.10. - 31.12.2004:
Utbytbara läkemedel (26.8.2004, pdf)