Utbytbara läkemedelspreparat

Utbytbara läkemedelspreparat

Utgivningstidtabell för förteckningen över utbytbara läkemedel år 2023

Fimea publicerar förteckningen över utbytbara läkemedel senast 45 dagar innan förteckningen träder i kraft. Förteckningen publiceras dels som en lista över läkemedlen (i pdf-format), dels som en textfil med information på förpackningsnivå, som kan laddas in i databaser (ascii). Sammanställningen av textfilen påbörjas cirka fem dagar innan den publiceras. Försäljningstillstånd som beviljats medan sammanställningen pågår tilläggs inte i textfilen. Efter att förteckningen har publicerats uppdateras ännu textfilen som är till för att laddas in i databaser med uppgifter som fås in från innehavarna av försäljningstillstånd. Databasfilen publiceras på nytt 38 dagar innan förteckningen träder i kraft.

Giltighetstid FIMEA publicerar förteckningen senast 45 dagar tidigare Preciseringar och korrigeringar angående saluförning från innehavarna av försäljningstillstånd senast Uppdaterad textfil för databaser (38 dagar)
1.4 –30.6.2023 14.2.2023 21.2.2023 22.2.2023
1.7–30.9.2023 16.5.2023 23.5.2023 24.5.2023
1.10–31.12.2023 16.8.2023 23.8.2023 24.8.2023
1.1–31.3.2024 16.11.2023 23.11.2023 24.11.2023

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ber innehavarna av försäljningstillstånd kontrollera uppgifterna om deras egna preparat och saluföringen av dem alltid då förteckningen över utbytbara läkemedel har publicerats, och meddela eventuella korrigeringar/kompletteringar senast på de datum som anges i tabellen ovan. Anmälan kan göras med blanketter som finns på Fimeas webbsida.

Blanketter

Ytterligare information ges av

laakevaihto(at)fimea.fi

Helle Marjo-Riitta, enhetschef, tel. 0295223320

Laakso Merja, koordinator för försäljningstillstånd, tel. 0295223368

Sallinen Jukka, enhetschef, tel. 0295223410

Sääskilahti Jenni, koordinator för försäljningstillstånd, tel. 0295223438