Söktjänster och förteckningar

Läkemedelsstatistik

Läkemedelsstatistik

Läkemedelsverkets konsumtionssiffror baserar sig på läkemedelsgrossisters försäljning till apotek och sjukhus. Läkemedelsförsäljningen redovisas i apotekens inköpspris (AIP) utan moms och DDD/1 000 invånare/dag som anger den andelen av befolkningen i promille som har använt dagligen dygnsdosen läkemedel i fråga.

Rapporter
Läkemedelskonsumtion 2019
pdf

Läkemedelskonsumtion 2016-2019
DDD/1 000 invånare
pdf

Läkemedelsförsäljningen 2016-2019
AIP
pdf

Folkpensionsanstalt:
Statistik över sjukförsäkningsförmåner i Finland

WHO Collaborating Centre for Drug Statistcs Methology:
ATC/DDD -klassifikation