Egenvårdsmedel

 

För varje läkemedelspreparat och dess förpackningsstorlek fastställs receptstatus som anger om läkemedlet i fråga får expedieras receptfritt och hur stor förpackning som får köpas utan ordination. Läkemedel som säljs receptfritt kallas egenvårdsmedel eller receptfria medel.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea ger ut en förteckning över egenvårdsförpackningar för läkemedel med försäljningstillstånd. Förteckningen uppdateras vid behov och publiceras på finska och svenska.

Egenvårdsläkemedel som kräver extra rådgivning är märkta med rosa bakgrundsfärg.

Listan innehåller följande uppgifter:

 • verksamt ämne på finska och latin
 • produktnamn
 • styrka
 • läkemedelsform
 • förpackningsstorlek
 • förpackningsstorlek
 • ATC-kod
 • innehavare av försäljningstillstånd.

 

Mer information

 • Eränkö Pekka
  Överläkare tel. 0295223322
 • Kervinen Pekka
  Koordinator för försäljningstillstånd tel. 0295223353