Söktjänster och förteckningar

Basregister för läkemedel (XML)

Basregistret (XML)

Basregistret för läkemedel är Fimeas register över läkemedel som har försäljningstillstånd, registreringar och preparat som har temporärt specialtillstånd. Registret uppdateras automatiskt varje natt.

Registret är i första hand avsett för organisationer som svarar för anskaffning, distribution och försäljning av läkemedelspreparat samt för hälso- och sjukvårdsorganisationer som ordinerar läkemedel.

Basregistret för läkemedel innehåller utöver identifierings-, klassificerings-, läkemedelssubstans- och förpackningsuppgifter även erforderliga kodsystem för översättningar. Registret innehåller inte apotekens prisuppgifter eller FPA:s ersättningsvillkor.

Basregistret är i XML-format och det finns en schemafil i XSD-format med fältförklaringar.

En detaljerad beskrivning av basregistrets datainnehåll (PDF)
Obs! Uppgifter om störningar i tillgången ingår tills vidare inte i XML-filen.

Den som använder registret bör ha IT-kunskaper för att vidarebehandla filerna.

Uppgifterna överförs från den interna databasen för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) till XML-filen en gång i dygnet. Fimea eftersträvar korrekt och aktuellt innehåll, men det är möjligt att enstaka fel förekommer. Fimea svarar inte för att information som är direkt tillgänglig på webben (online) är heltäckande, komplett, exakt eller aktuell. Vänligen kontakta Fimea, om du misstänker att det förekommer ett fel i informationen.

Respons på XML-Basregistret kan skickas med e-post till adressen markus.makela(a)fimea.fi