Söktjänster och förteckningar

Läkemedel

Fimeas söktjänster innehåller information om  läkemedel för både människor och djur samt om läkemedlens förnuftig användning.

 

laakehakuEmbed

Letar du efter en medicin?

Söktjänster sininen

Läs mer

Statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen (Finlex)

Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning (Finlex)

Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: Julkari