Om Fimea

Personal

Personkortsportlet

Salán Tiia

Koordinator för försäljningstillstånd
Telefon 0295223461
E-postadress fornamn.efternamn@fimea.fi
Besöksadress Fimea-KUOPIO, PL 55
Postadress FIMEA
Postanstalt 00034