Personkortsportlet

Pirttimäki Mari

Koordinator för kliniska läkemedelsprövningar
Enhet Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto
Telefon 0295223380
E-postadress fornamn.efternamn@fimea.fi