Personkortsportlet

Inki Pirjo

Överläkare
Enhet Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto
Telefon 0295223362
E-postadress fornamn.efternamn@fimea.fi