Personkortsportlet

Mikkonen Eija

Koordinator för kliniska läkemedelsprövningar
Enhet Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto
Telefon 0295223393
E-postadress fornamn.efternamn@fimea.fi