Om Fimea

Personal

Personkortsportlet

Mantere Suvi

Koordinator för kliniska läkemedelsprövningar
Telefon 0295223390
E-postadress fornamn.efternamn@fimea.fi
Besöksadress Fimea-HELSINKI, PL 55
Postadress FIMEA
Postanstalt 00034