Om Fimea

Personal

Personkortsportlet

Laakso Merja

Koordinator för försäljningstillstånd
Telefon 0295223368
E-postadress fornamn.efternamn@fimea.fi
Besöksadress Fimea-HELSINKI, PL 55
Postadress FIMEA
Postanstalt 00034