Personkortsportlet

Koivumäki Paula

Koordinator för kliniska läkemedelsprövningar
Enhet Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto
Telefon 0295223343
E-postadress fornamn.efternamn@fimea.fi