Om Fimea

Personal

Personkortsportlet

Hämeen-Anttila Katri

Forsknings- och utvecklingschef
Telefon 0295223513
E-postadress fornamn.efternamn@fimea.fi
Besöksadress Fimea-KUOPIO, PL 55
Postadress FIMEA
Postanstalt 00034