Om Fimea

Personal

Personkortsportlet

Haaksiluoto Kirsi

Koordinator för försäljningstillstånd
Telefon 0295223324
E-postadress fornamn.efternamn@fimea.fi
Besöksadress Fimea-HELSINKI, PL 55
Postadress FIMEA
Postanstalt 00034