Personal

Personkortsportlet

Sorsa Paula

Koordinator för försäljningstillstånd
Telefon 0295223498
E-postadress fornamn.efternamn@fimea.fi
Besöksadress Fimea-KUOPIO, PL 55
Postadress Fimea
Postanstalt 00034