Genteknik register

Genteknik register

Fimea upprätthåller registret över genteknik. I registret har man sparat anmälningar och ansökningar rörande användning av genteknik och beslut av myndigheter angående detta samt övriga handlingar.

lagen för genteknik finns stadgat om upprätthållandet av registret, dess innehåll samt offentlighet. Registret är menat för myndigheterna samt som ett redskap för att övervaka användningen av genmodifierade organismer. Social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, nämnden för genteknik samt övervakningsmyndigheterna (Fimea, SYKE, EVIRA) har användningsrättigheter till registret. Överlämning av uppgifter från registret bestäms av nämnden för genteknik.

I registret för genteknik fanns, i oktober 2008, 386 giltiga anmälningar angående stängd användning och två stycken anmälningar angående öppen användning. Största delen av det utförda arbetet beträffande genmodifierade organismer hör till klasserna 1 och 2, vilket innebär att risken för verksamheten maximalt är liten.