Övervakning

Tillstånd för användning av vävnad

Tillstånd för användning av vävnad

Fimea utfärdar på basen av ansökan tillstånd att använda mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål.

Till ansökan om tillstånd hör nogrannare anvisningar och ansökan (pdf).