Övervakning

Övervakning av vävnads- och blodprodukter samt organtransplantat

Övervakning av vävnads- och blodprodukter samt organtransplantat

Fimea styr och övervakar blodtjänstverksamheten och vävnadsinrättningarna i Finland. Syftet med lagstiftningen om blodtjänstverksamheten är att säkerställa kvaliteten och säkerheten när det gäller humanblod och blodkomponenter som är avsedda för blodtransfusioner och annan terapeutisk användning.

Syftet med vävnadslagstiftningen är att säkerställa kvaliteten och säkerheten när det gäller mänskliga vävnader, celler och organtransplantat som är avsedda att användas på människor.

Mer information

Mer information

  • Puomila Anu
    Överinspektör tel. 0295223242