Att ansöka befrielse från lagringsskyldighet

Att ansöka befrielse från lagringsskyldighet

Fimea kan på den lagerskyldigens ansökan delvis eller helt befria från lagringsskyldighet. Grunder för befrielse är i 11 i lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och 3 § i förordingen om obligatorisk lagring av läkemedel. Mer exakta förutsättningar kan finnas i Fimeas föreskrift 1/2017. Befrielsen kan beviljas om den inte riskerar läkemedlens försörjningsberedskap. Beslutet gäller från den dag ansökan blir anhängig eller från den tidpunkt som anges i ansökan till högst det berörda kalenderårets slut åt gången.

Ansökning om befrielse är möjligt till läkemedelsfabriker, importörer av läkemedelspreparatet samt med i egenskap av privat serviceproducent som säljer sjukvårdstjänster till en kommun.