För professionella användare av Farmakopén

För professionella användare av Farmakopén

Nionde upplagan av Europafarmakopén är i kraft

Den nionde upplagan av Europafarmakopén har publicerats som en bok i tre band samt i elektronisk form som nedladdningsbar och en Online-version inkluderande en version för mobil/läsplatta.

Den nionde upplagan av Europafarmakopén består av tre band

Första bandet av Farmakopén innehåller allmänna frågor, allmänna texter, allmänna monografier, läkemedelsformer samt följande monografier över läkemedelsberedningar: vacciner för human och veterinär användning, immunserum för human och veterinär användning, radioaktiva läkemedelspreparat, suturtråd för human och veterinär användning samt homeopatiska preparat. Alla monografier för medicinalväxter och läkemedelsberedningar av medicinalväxter ingår också i band 1.

Det andra och tredje bandet av Farmakopén innehåller övriga enskilda monografier i alfabetisk ordning.

Supplement

De tillägg och ändringar som gjorts i nionde upplagan av Europafarmakopén publiceras i supplement som utkommer tre gånger om året. Supplementen träder i kraft cirka ett halvt år efter att de publicerats. Supplementen är inte kumulativa, men de har emellertid ett kumulativt sakregister. När supplementen publiceras, ersätts emellertid den elektroniska versionen alltid kumulativt med den nya.

Genom sitt beslut har Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fastställt följande supplement till Europafarmakopéns nionde upplaga:

 • Supplement 9.1 i kraft från 1.4.2017
 • Supplement 9.2 i kraft från 1.7.2017
 • Supplement 9.3 i kraft från 1.1.2018
 • Supplement 9.4 i kraft från 1.4.2018
 • Supplement 9.5 i kraft från 1.7.2018
 • Supplement 9.6 i kraft från 1.1.2019
 • Supplement 9.7 i karft från 1.4.2019
 • Supplement 9.8 i karft från 1.7.2019

Anvisningar som underlättar användningen av farmakopén

Anvisningar som underlättar användningen av farmakopén finns tryckta på de första sidorna i band 1.

Med tanke på en korrekt tolkning av monografierna och texterna är det viktigt att läsaren läser igenom de allmänna principerna (General Notices). Påminnelse om detta finns i nedre kanten av varje uppslag "General Notices (1) apply to all monographs and other texts".

En förteckning över de allmänna monografierna och anvisningarna för hur de ska tillämpas finns på titelbladet till band 1, 2 och 3.

De separata monografierna innehåller inga särskilda hänvisningar till de allmänna monografierna. En påminnelse om dem finns emellertid i nedre kanten av varje uppslag i form av texten "See the information section on general monographs (cover pages)".

Ändringar och korrigeringar i textinnehållet har markerats med vertikala streck i marginalen. Horisontella streck i marginalen betyder att en del av texten har strukits. De korrigerade monografier och texter som är avsedda att tas i bruk direkt efter publiceringen har markerats med ordet ”corrected” efter monografins versions- och referensnummer.

Textversionernas spårbarhet har förbättrats genom att versionsdateringen för den föregående upplagan har bibehållits, såvida textinnehållet inte har ändrats (t.ex. 07/2015:20714 corrected 8.6). Information om publikationen av de första textversionerna finns också på EDQM:s webbplats i databasen Knowledge.

Att beakta - den nionde upplagan

Den nionde upplagan av Europafarmakopén innehåller nästan 3000 monografier och allmänna texter. Jämfört med den föregående upplagan och supplementen till den innehåller den nionde upplagan fyra nya allmänna texter och 27 nya monografier. Därtill har fem allmänna texter och 847 monografier uppdaterats (se nedan länken ”Läs mer”).

I den nionde upplagan har gjorts några systematiska och redaktionella ändringar för vilka redogörs närmare i innehållsförteckningen (se nedan länken ”Läs mer”). I början av respektive text finns en streckkod via vilken det är möjligt att få mer information, om man använder en smarttelefon eller en surfplatta med kamera, eller en separat applikation som är avsedd för att läsa streckkoder.

I den tryckta versionen av den nionde upplagan har upptäckts några tryckfel (se länk nedan till separat meddelande ”Läs mer”). Tryckfelen korrigeras i supplementet 9.2 till den tryckta versionen. I Online-versionen 9.0 har felen korrigerats och den är nu uppdaterad.

Den nionde upplagans inledning, innehållsförteckning över de ändringar som gjorts och kommentarer till de uppdaterade och korrigerade texterna finns i tjänsten Pharmeuropa Online (se länkarna nedan ”Läs mer”).

Att beakta - Supplement 9.1

I supplementet 9.1 är antalet nya allmänna texter 1 och nya monografier 5 stycken. Allmänna texter (6) och monografier (38) har uppdaterats. Från Europafarmakopén avlägsnas en allmän text (2.2.60 Melting point - instrumental method).

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 9.1 (se länkarna nedan).

Att beakta - Supplement 9.2

I supplementet 9.2 är antalet nya allmänna texter 1 och nya monografier 9 stycken. 61 monografier/allmänna stycken/texter har uppdaterats. Från Europafarmakopén avlägsnas en allmän text (2.6.19 – Test for neurovirulence of poliomyelitis vaccine (oral)).

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 9.2 (se länkarna nedan).

Att beakta – Supplement 9.3

I supplementet 9.3 är antalet nya allmänna texter 2 och nya monografier 11 stycken. 64 monografier/allmänna stycken/texter har uppdaterats. Från Europafarmakopén avlägsnas tre monografier: Cholera vaccine (0154), Cholera vaccine, freeze-dried (0155) och Typhoid vaccine, freeze-dried (0157).

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 9.3 (se länkarna nedan).

Att beakta – Supplement 9.4

I supplementet 9.4 är antalet nya monografier 15. 48 monografier/allmänna stycken/texter har uppdaterats. Samtidigt träder i kraft via försnabbade proceduren uppdaterad Europafarmakopéns monografi Products of fermentation (1468). Läs mer om EDQM nyheter (se länken nedan).

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 9.4 (se länkarna nedan).

Att beakta – Supplement 9.5

I supplementet 9.5 är antalet nya monografier 10. 49 monografier/allmänna stycken/texter har uppdaterats.

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 9.5 (se länkarna nedan).

Att beakta – Supplement 9.6

I supplementet 9.6 är antalet nya monografier 12. 126 monografier/allmänna stycken/texter har uppdaterats. Från Europafarmakopén avlägsnas en allmän text: 2.6.9 Abnormal toxicity. Från Europafarmakopén avlägsnas tre monografier: Desoxycortone acetate (0322), Emetine hydrochloride pentahydrate (0081) och Phytomenadione (1036).

Den nya monografin Sulfobutylbetadex sodium (2804) träder i kraft vid supplement 9.6. Variationer i molekylvikten av substansen kräver uppdatering om gränser för halten från 98,0 - 102 % till 95,0 - 105,0 %. Den uppdaterade monografin träder i kraft 1.7.2019 med supplement 9.8. Läs mer i EDQM nyheter (se länken nedan).

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 9.6 (se länkarna nedan).

Att beakta – Supplement 9.7

I supplementet 9.7 är antalet nya monografier 18 och nya allmänna texter 3. 67 monografier/allmänna stycken/texter har uppdaterats. Från Europafarmakopén avlägsnas tre monografier: Chlorpropamide (1087), Oxprenolol hydrochloride (0628) och Water, highly purified (1927).

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 9.7 (se länkarna nedan).

Att beakta – Supplement 9.8

I supplementet 9.8 är antalet nya monografier 10 och nya allmänna texter 1. 105 monografier/allmänna stycken/texter har uppdaterats. Allmänna stycken 2.3.2 Identification of fatty oils by thin-layer chromatography korrigeras. Från Europafarmakopén avlägsnas monografier: Polyamide 6 suture, sterile, in distributor for veterinary use (0609)Polyamide 6/6 suture, sterile, in distributor for veterinary use (0610) och Dihydroergotamine tartrate (0600).

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 9.8 (se länkarna nedan).

Upplaga 9 – läs mer:

Supplement 9.1

Supplement 9.2

Supplement 9.3

Supplement 9.4

Supplement 9.5

Supplement 9.6

Supplement 9.7

Supplement 9.8

Uppdaterad 28.6.2019

Beställningar av Europafarmakopén:
EDQM Publications

Mer information

Mer information

 • Wikberg Tom
  tel. 0295223230