Övervakning

Europafarmakopén

Europafarmakopén

Europafarmakopén har publicerats av Europarådets (ER) enhet, European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM), i Strasbourg. Enheten ansvarar för kvalitetsärenden i fråga om läkemedel.

Farmakopén innehåller bindande kvalitetskrav för läkemedelssubstanser, hjälpämnen och läkemedelspreparat. Läkemedelsindustrin, läkemedelspartiaffärer, apotek och myndigheter som ansvarar för läkemedelskontroll och -säkerhet använder farmakopén i sin verksamhet.

I Finland är Fimea den nationella myndigheten bakom farmakopén.

Europafarmakopén kan beställas via:

  • EDQM Online handel
  • EDQM Publications, (European Pharmacopoeia), 7 allée Kastner, CS 30026, F-67081 Strasbourg, France; fax +33 3 88 41 27 71, e-mail: orders@edqm.eu

Aktuellt

Det andra supplementet till Europafarmakopéns tionde upplaga (European Pharmacopoeia 10th Edition, Supplement 10.2) träder i kraft den 1 juli 2020.

Förteckningen över gällande monografier i det nationella farmakopématerialet har uppdaterats med de tillägg och ändringar som Europafarmakopéns supplementet 10.2 förutsätter.