Europafarmakopén

Europafarmakopén

Europafarmakopén har publicerats av Europarådets (ER) enhet, European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM), i Strasbourg. Enheten ansvarar för kvalitetsärenden i fråga om läkemedel. Farmakopén innehåller bindande kvalitetskrav för läkemedelssubstanser, hjälpämnen och läkemedelspreparat. Läkemedelsindustrin, läkemedelspartiaffärer, apotek och myndigheter som ansvarar för läkemedelskontroll och -säkerhet använder farmakopén i sin verksamhet. I Finland är Fimea den nationella myndigheten bakom farmakopén.

Europafarmakopén kan beställas via:

  • EDQM Online handel på adress
  • EDQM Publications, (European Pharmacopoeia), 7 allée Kastner, CS 30026, F-67081 Strasbourg, France; fax +33 3 88 41 27 71, e-mail: orders@edqm.eu

Aktuellt

Det åttonde supplementet till Europafarmakopéns nionde upplaga (Supplement 9.8) träder i kraft den 1 juli 2019.

Förteckningen över gällande monografier och Definitioner på läkemedelsformer i det nationella farmakopématerialet har uppdaterats med de tillägg och ändringar som Europafarmakopéns supplement 9.8 förutsätter.

Alla godkända standardtermer inklusive definitioner och översättningar finns i databasen Standard Terms som administreras av EDQM (EDQM- Stan­dard Terms da­ta­ba­se). Databasen är öppen och gratis för alla användare efter registrering. Registreringen görs via EDQM:s webbplats (EDQM – Stan­dard­ter­mer, re­gi­stre­ra dig).