Andra informatoriska brev

Andra informatoriska brev

Styrningsbrev för att trygga patientens nödvändiga läkemedelsbehandling vid exceptionella situationer i pdf-format

Fimeas styrningsbrev till apoteken om förskrivningsvillkor gällande ADHD-läkemedelspreparat och Sic-märkning i pdf-format

Expediering av läkemedel genom apotekets webbtjänst eller andra distansförsöljningstjänster samt relaterade läkemedelsersättningar i pdf-format

Styrningsbrev till apotek, sjukhusapotek och läkemedelscentraler om identifiering av råvaror för läkemedelstillverkning i pdf-format

Förteckning över HCI-läkemedel samt narkotiska och psykotropiska ämnen innehållande läkemedel i pdf-format

Intyg för medförande av narkotiska eller psykotropiska ämnen innehållande läkemedel för medicinsk behandling enligt Schengenkonventionens artikel 75.

Förteckning över läkemedelssubstanser och -preparat,vilka endast får expedieras mot recept

Läkemedelsförpackingar

De nordiska läkemedelsmyndigheterna har tagit fram följande dokumenten:

  • Guideline on Nordic packages
  • Frequently Asked Questions
  • Question form - Question to the Nordic package group
  • Request for a Nordic mock-up cooperation

Dokumenten är publicerade på Läkemedelsverkets webbsida.

De nordiska läkemedelsmyndigheterna har tagit fram Guideline on Nordic packages samt Frequently Asked Questions för att underlätta det regulatoriska arbetet med samnordiska läkemedelsförpackningar. Dokumenten är tillämpbara både för humana och veterinära produkter. Guideline on Nordic Packages innehåller allmän information om nordiska förpackningar, medan Frequently Asked Questions ger mer detaljerad information i specifika frågeställningar.

Nu finns det också ett formulär, Question to the Nordic package group, som ska användas för frågor till myndigheterna. Samtliga dokument är framtagna i samarbete mellan läkemedelsmyndigheterna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

För önskemål om samnordisk granskning av mock-ups, vänligen använd formuläret ”Request for a Nordic mock-up cooperation”.